Geschreven door Richard van Wingerden

Rotterdam – De havenstad die bekend staat om haar iconische skyline, bruisende cultuur en directe aanpak staat voor een grote uitdaging: het verminderen van de CO2-uitstoot en de transitie naar een duurzame toekomst versnellen.  

Na het ondertekenen van het Klimaatakkoord van Parijs heeft de Dutch Green Building Council (DGBC) een concreet plan opgesteld voor CO2-reductie: Paris Proof in 2040. De DGBC is een landelijke organisatie welke zich inzet voor het toekomstbestendig/ duurzaam maken van de gebouwde omgeving. Het belangrijkste uitgangspunt? Het realiseren van twee derde energiebesparing op gebouwniveau om zo een derde van de resterende energiebehoefte duurzaam op te wekken.  En om deze klimaatdoelen te bereiken, is het essentieel dat we nu beginnen met het verminderen van CO2-uitstoot en investeren in innovatieve oplossingen voor duurzame energieopwekking.  

Om de hierboven beschreven doelen te behalen is er berekend wat het energiegebruik per vierkante meter gebruikersoppervlakte per jaar mag zijn in verschillende situaties/functies. Bijvoorbeeld een bestaand kantoorgebouw, deze mag straks nog maar 70 kWh/m² gebruikersoppervlakte per jaar verbruiken (DGBC, 2023). 

Sinds begin 2022 is Drietech & Verhoef officieel partner van DGBC. Hiermee laten we onze vastberadenheid zien om een tastbare bijdrage te leveren aan een circulaire economie. Een economie waarin er netto geen uitstoot van broeikasgassen meer zijn binnen de levenscyclus van de gebouwde omgeving. Een belangrijk deel van ons werk bestaat uit energieberekeningen, waaronder BENG. Verder hebben wij BREEAM-experts in dienst en denken we graag mee over energiebesparende maatregelen (EML), zodat we het verbruiksniveau naar wens nog verder kunnen verlagen. Ook op het gebied van materiaalgebruik voor de installaties doen we continue onderzoek, en kunnen we steeds uitgebreider adviseren over circulaire alternatieven.

Een van onze recente projecten is de transformatie van het monumentale Cornelium-schoolgebouw in Amsterdam tot 28 nieuwe appartementen, samen met de nieuwbouw van 155 appartementen. Het ontwerp blinkt uit door de buitengewoon hoge duurzaamheidsambitie. Het project omvat niet alleen energiezuinige woningbouw, maar omvat daarnaast de uitbreiding van groene openbare ruimtes. Voor dit project hebben we onder andere een QuickScan gemaakt van de BREEAM en WELL scores. 

Maar duurzaamheid gaat verder dan enkel de technische kant. Het zit inmiddels verankerd in de kern van ons DNA als organisatie, als een pijler waar we steeds verder op bouwen. “We willen samen bouwen aan een duurzame toekomst, door open te staan voor nieuwe ideeën. Daarnaast investeren we continu in onze kennis en expertise en streven we voortdurend naar verbetering,” vertelt Jeroen Verhoef, één van de oprichters van Drietech & Verhoef. “In een tijd waarin ‘duurzaamheid’ soms als containerbegrip wordt gebruikt, streven wij ernaar om dit begrip tastbaar te maken. We zetten gecertificeerde methoden in om concrete maatregelen te adviseren, met oog op tastbare vooruitgang die in lijn is met de Paris Proof aanpak.”

Benieuwd naar hoe we dit aanpakken? In volgende berichten op onze site zullen we ingaan op de verschillende methodieken om duurzaamheid te meten en waarderen. 

Terwijl Rotterdam de skyline uitbreidt en zijn horizon verder verbreedt, werken we met al onze partners samen aan het behalen van de klimaatdoelstelling van 2050, zodat we niet alleen bouwen voor vandaag, maar ook voor de generaties die na ons komen.   

Benieuwd geworden naar de mogelijkheden voor uw eigen project? Neem dan vrijblijvend contact op via het contactformulier voor meer informatie.