Enkele adviseurs bij Drietech & Verhoef Ingenieursbureau hebben onlangs een training gevolgd voor het gebruik van de WEii-methodiek. Tijdens deze training, verzorgd door TVVL, leerden onze adviseurs de methodiek te gebruiken voor het afmelden van gebouwen voor Paris Proof. De training had als doel te informeren over de WEii-methodiek en het doorlopen van verschillende (reken)protocollen, en vormt de eerste stap in het behalen van een DGBC WEii-certificering.

Wat is WEii?

De WEii-score, ontwikkeld door TVVL en DGBC, geeft de werkelijke energieprestatie van een gebouw weer op basis van het gemeten energiegebruik en de gebruiksoppervlakte, met een indeling in klassen per gebruikstype. Vanaf 1 januari 2024 kunnen marktpartijen met een licentie een gecertificeerde WEii-score afgeven voor gebouwen. Dit garandeert dat de score op de juiste manier en met objectieve gegevens is bepaald.

Wat betekent dit voor uw project?

Met deze kennis op zak kunnen onze adviseurs u nog beter begeleiden bij het energiezuinig maken van uw vastgoed. Met deze methode wordt het mogelijk om gebouwen te vergelijken met gelijksoortige gebouwen aangaande het energiegebruik. Onze adviseurs kunnen hiermee maatwerk advies geven voor aanpassingen met als doel een Paris Proof- of WENG-score (Werkelijke energieneutraal gebouw) te behalen, bijvoorbeeld met gebruik van het energiekompass.