Een vliegende start.

Vanaf Q2 2024 is Drietech & Verhoef van start gegaan met het aanbieden van MPG-berekeningen aan hun opdrachtgevers. Met de administratie op orde dan verwacht zijn alle documenten gereed voor het maken van de eerste berekening: “De eerste aanvragen van opdrachtgevers hebben we al ontvangen, de eerste berekening is zelfs al uitgevoerd. We zijn nu al bezig met meerdere opdrachten voor MPG-berekeningen. Een vliegende start dus,” vertelt Mark Ooms, adviseur Duurzaamheid EP-W/D bij Drietech & Verhoef. “Zo goed zelfs, dat er een nieuwe collega bij is gekomen om het MPG-team te versterken,” gaat  Mark verder.

Momenteel is er in de sector een discussie gaande over het gebruik – of gebrek daarvan – van de MPG in de realisatiefase van bouwprojecten. Een ander punt van kritiek is de afwezigheid van een normering waaraan de MPG getoetst kan worden en hertoetsing in de realisatiefase. Zodoende zit er in de totstandkoming van een MPG-waarde nog veel grijs gebied. Om te voorkomen dat de MPG-berekeningen van Drietech & Verhoef te maken krijgen met dit probleem is er besloten om waar mogelijk een onderbouwing mee te geven bij gemaakte berekeningen: “Ondanks de verbeterpunten omtrent de uitvoering van de MPG zien we veel potentie om de komende jaren meer invulling en richting te geven aan de huidige grijze gebieden rondom de MPG-regelgeving,” concludeert Mark.

Meer weten over de MPG? Lees dan dit artikel of neem contact op met onze adviseurs!

* Invoerveld is verplicht