ONZE DIENSTEN –

BEHEER & ONDERHOUD

Krijg inzicht in uw installatie-technische assets en prestaties.

Krijg inzicht in uw installatie-technische assets en prestaties.

De grootste uitdaging van de komende decennia is het Paris Proof maken van de gebouwde omgeving. Bij Beheer & Onderhoud gaat dit niet alleen om goed en langdurig onderhoud, maar ook om het reduceren van de energievraag en het zo duurzaam mogelijk maken van het energieverbruik. Voor gebouweigenaren geldt dat de waarde van gebouwen intact blijft als er goed wordt gescoord op de duurzaamheidsladder. Bovendien willen we de bewoners en gebruikers van gebouwen voorzien van een gezonde leef- en arbeidsomgeving. Daarom bieden we uitgebreide adviesdiensten aan voor het langdurig beheer en onderhoud van bestaande panden, zodat uw pand weer klaar is voor de toekomst.

Bestaande installaties optimaliseren of vernieuwen? Wij helpen u verder!

Ons advies omvat grondig onderzoek naar de mogelijkheden om uw gebouw te verduurzamen en een beoordeling van de huidige staat van de installaties. Op basis daarvan stellen we een Plan van Aanpak op waarin we duurzaamheidsmaatregelen voorstellen. Daaruit volgen dan mogelijke werkzaamheden ter zake van engineering tot kostenraming en advisering, evenals ondersteuning bij de uitvoering van het benodigde onderhoudswerk. We houden rekening met de Erkende Maatregelenlijst energiebesparing (EML) om de energie-efficiëntie te verbeteren. Ook bieden we aanvullende diensten aan, zoals Technical en Vendor Due Dilligence, een (duurzaam) Meerjarig Onderhoudsplan (eventueel gekoppeld aan label verbetering) en onderzoek conform de NEN2767. Uiteraard met oog voor het verhogen van de duurzaamheid en het creëren van een energiezuinige en toekomstbestendige infrastructuur.

AANBESTEDING
Ondersteuning tenderfase: verzorging uitvraag, beoordeling aanbiedingen &  opstellen gunningsadvies.
COMMISSIONING

Verificatie, validatie en toezicht op correcte inbedrijfstelling en functionaliteiten van installatietechnische systemen.

CONSULTANCY

Installatietechnische consultancy voor bestaande en nieuwbouw  (BREEAM, WELL, GOLD, etc.).

CONTROLE ONDERHOUDS-UITVOERING

Ondersteuning en advisering bij de uitvoering van benodigd onderhoudswerk van installaties.

DIRECTIEVOERING
Controleren afwijkingen van gemaakte afspraken, controleren installatietechnische uitkomsten en bijwonen bouwoverleg.
ENGINEERING

Ontwerpen & uittekenen van technische installaties in 2D (AutoCad/pdf) en 3D (BIM; AutoCad/Revit).

MEERJARIG ONDERHOUDSPLAN
Vaststellen planning & budgetten voor verbetering en benodigd onderhoud van  technische installaties op lange termijn.
NEN2767

Beoordeling condities van bestaande installaties middels de NEN2767 conditiemetingsmethodiek.

ONDERZOEK
Onderzoek voor bestaande bouw naar verduurzamings-mogelijkheden op basis v/e beoordeling van huidige staat  installaties. 
PARIS PROOF ANALYSES

Het beoordelen van de Paris Proof score van uw project (nieuwbouw of bestaande bouw).

PLAN VAN AANPAK

Opstellen van een voorstel m.b.t. verduurzamings-maatregelen voor technische installaties bij bestaande bouw.

KOM IN CONTACT MET ONZE EXPERTS!

Ga direct naar ons contactformulier.

Duurzaamheid als uitgangspunt.

Drietech & Verhoef gaat voor een gebouwde omgeving die zo veel mogelijk in balans is met de natuur. We streven naar een circulaire economie waarin we niet langer afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. Door het implementeren van nieuwe duurzaamheidsinitiatieven in uw gebouw, dragen we gezamenlijk bij aan het realiseren van een duurzamere leefomgeving en het behalen van onze gedeelde doelen op gebied van klimaat. Met onze expertise en advies streven we ernaar om een positieve impact te maken, niet alleen op de waarde van uw gebouw, maar ook op het welzijn van de mensen die erin wonen en werken.

Pragmatisch, realistisch & persoonlijk advies.

Wij bieden gespecialiseerde installatietechnische consultancy voor bestaande en nieuwbouw. Onze gecertificeerde adviseurs blijven voortdurend op de hoogte van de nieuwste methodieken en technologische ontwikkelingen in de installatietechniek. Hierdoor kunnen we onze klanten voorzien van het beste advies, de beste kwaliteit, en de beste begeleiding. Hoe groot of complex een project ook is, wij helpen je verder.

Als Rotterdams ingenieursbureau zijn we pragmatisch, met korte communicatielijnen en een grote betrokkenheid bij elke fase van een project. Onze concepten en adviezen zijn begrijpelijk, realistisch en op maat gemaakt om aan specifieke wensen en eisen te voldoen. Onze adviesdiensten zijn gebaseerd op open communicatie, transparantie en een sterke samenwerking met onze klanten. Op deze manier kunnen we samen bouwen aan technisch geavanceerde en duurzame projecten die bijdragen aan een betere toekomst voor onze samenleving en milieu.

DRIETECH & VERHOEF –

SAMEN BOUWEN AAN EEN DUURZAME TOEKOMST

Resultaatgerichte samenwerking met grip op het proces.

Advies nodig in de ontwerpfase? Wij denken met u mee.
Ondersteuning nodig bij vergunningsaanvragen? Wij helpen u vooruit.
Begeleiding nodig bij uitvoering van de bouw? Dan steken wij de handen uit de mouwen.

Informeer naar de mogelijkheden

Er is al zoveel mogelijk. Grote kans dat wij hiermee een bijdrage kunnen leveren bij uw vraagstuk.

* Invoerveld is verplicht