QUICKSCAN

Beheer & onderhoud

De grootste uitdaging van de komende decennia is het Paris Proof maken van de gebouwde omgeving. Bij Beheer & Onderhoud gaat het dan niet alleen meer om goed en langdurig onderhoud, maar ook om het reduceren van de energievraag en het zo duurzaam mogelijk maken van het energieverbruik. Voor gebouweigenaren geldt dat de waarde van gebouwen intact blijft als er goed wordt gescoord op de duurzaamheidsladder. Bovendien willen we voor de bewoners en gebruikers van deze gebouwen voorzien in een aantrekkelijke en gezonde leef- en arbeidsomgeving.

Ons advies omvat grondig onderzoek naar de mogelijkheden om uw gebouw te verduurzamen en een beoordeling van de huidige staat van de installaties. Op basis daarvan stellen we graag een Plan van Aanpak op, waarin we duurzaamheidsmaatregelen voorstellen. Daaruit volgen dan mogelijk werkzaamheden ter zake van engineering tot kostenramingen en advisering, evenals ondersteuning bij de uitvoering van het benodigde onderhoudswerk. Hierbij houden we rekening met de Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing (EML) om de energie-efficiëntie te verbeteren.

Voor bestaande gebouwen bieden we aanvullende diensten, zoals Technical en Vendor Due Diligence, een Meerjarig Onderhoudsplan en onderzoeken conform NEN2767. Dit alles met het oog op het verhogen van de duurzaamheid en het bevorderen van een energiezuinige en toekomstbestendige infrastructuur.

Door het implementeren van duurzaamheidsinitiatieven in uw gebouw, dragen we gezamenlijk bij aan het realiseren van een duurzamere wereld en het behalen van onze gedeelde doelen op het gebied van klimaat en kwaliteit leefomgeving. Met onze expertise en advies streven we ernaar om een positieve impact te maken, niet alleen op de waarde van uw gebouw, maar ook op het welzijn van de mensen die erin wonen en werken.

Duurzaamheid als fundament

Drietech & Verhoef gaat voor een gebouwde omgeving die zo veel mogelijk in balans is met de natuur. Hierin streven we naar een circulaire economie waarin energie niet langer afhankelijk is van fossiele brandstoffen. Onze dienstverlening richt zich daarom met name op energievraagstukken. Zo willen we vooruitstrevend zijn in materiaalgebruik en bestaat een belangrijk deel van ons werk in de voorlopige en definitieve ontwerpfasen uit energieberekeningen, waaronder BENG. Verder hebben wij BREEAM-experts in dienst, zodat wij samen met u het gewenste verbruiksniveau bereiken. Bij tal van projecten hebben we deze duurzame aanpak succesvol in de praktijk gebracht , waarbij we hoogwaardig advies en maatwerk leveren. Van conceptontwerp tot oplevering, we zorgen voor een maakbaar ontwerp en houden altijd rekening met de haalbaarheid van oplossingen.

Onze duurzame en circulaire visie vormt ook de basis voor onze eigenzinnige Rotterdamse werkwijze. Samenwerken, groeien en ontwikkelen staan centraal. Wij hechten veel waarde aan een positieve werkrelatie met onze klanten, waarbij we verder kijken dan alleen het voltooien van een project. We willen de mens achter de opdracht leren kennen. Als Rotterdamse ingenieursbureau zijn we pragmatisch, met korte communicatielijnen en een grote betrokkenheid in elke fase van uw project. Onze concepten en adviezen zijn begrijpelijk, realistisch en op maat gemaakt om aan uw specifieke wensen en eisen te voldoen. Op deze manier kunnen we samen bouwen aan een duurzame toekomst, zowel in praktische uitvoering als in het opbouwen van wederzijds vertrouwen.

Consultancy

Wij bieden gespecialiseerde installatietechnische consultancy voor bedrijven, voornamelijk voor de bestaande bouw. Vanaf de vroege ontwerpfase tot en met de uiteindelijke oplevering en nazorg, staan onze deskundige adviseurs onze klanten bij met professioneel advies en begeleiding. Met onze uitgebreide kennis van regelgeving, normen en keurmerken, zoals BREEAM en WELL, garanderen wij dat de projecten voldoen aan de hoogste duurzaamheids- en milieueisen. Onze consultants blijven voortdurend op de hoogste van de nieuwste technologische ontwikkelingen en duurzame innovaties in de installatietechniek. Hierdoor kunnen we onze klanten voorzien van de meest actuele en toekomstbestendige oplossingen.

Onze consultancy diensten zijn gebaseerd op open communicatie, transparantie en een sterke samenwerking met onze klanten. Samen bouwen we aan technisch geavanceerde en duurzame projecten die bijdragen aan een betere toekomst voor onze samenleving en milieu.

Informeer naar de mogelijkheden

Er is al zoveel mogelijk. Grote kans dat wij hiermee een bijdrage kunnen leveren bij uw vraagstuk.

* Invoerveld is verplicht