Drietech & Verhoef Ingenieursbureau is opnieuw gecertificeerd door Kiwa. Na de jaarlijkse audit heeft het bureau een verklaring van de Kiwa ontvangen waarin de BENG procescertificaten op basis van BRL 9500-W en BRL 9500-U worden afgegeven. Overheidsinstellingen erkennen Kiwa-certificaten als betrouwbaar bewijs dat organisaties voldoen aan de Europese wet- en regelgeving. De nieuwe certificaten tonen aan dat Drietech & Verhoef Ingenieursbureau voldoet aan de nationale beoordelingsrichtlijn van woningen, woongebouwen en utiliteitsgebouwen.

“Deze hernieuwde certificering bevestigt ons continue streven naar het leveren van kwaliteit. Het onderbouwt daarmee onze ambitie om een positief verschil te maken voor de gebouwde omgeving,” aldus Jeroen Verhoef, mede-eigenaar bij Drietech & Verhoef Ingenieursbureau.

De nieuwe certificaten zijn hier in te zien.