Vanaf 1 juli 2024 wordt de nieuwe versie van NTA8800 van kracht (NTA8800:2024) met de daarop aangepaste opnameprotocollen ISSO 82.1 en ISSO 75.1. Naast dat er veel kleine toevoegingen en verbeteringen zijn doorgevoerd aan de publicaties en de norm, zijn er twee grote wijziging die wij graag even onder de aandacht brengen: de aanscherping van TOjuli en de vereenvoudiging van het doorrekenen van appartementengebouwen voor de aanvraag omgevingsvergunning.

Voorlopige energielabels voor appartementengebouwen

Tot nu toe is het zo dat voor de aanvraag omgevingsvergunning alle individuele appartementen een voorlopig energielabel toegekend moeten krijgen. Hiervoor dienen ze ook apart te worden opgenomen én ingevoerd in de rekensoftware. Dit is behoorlijk arbeidsintensief en daarmee kostenverhogend. Vanaf 1 juli 2024 wordt er daarom een vereenvoudiging aangebracht in de regels: wanneer een gebouw voorzien is van koeling (volgens NTA8800), dan hoeven de individuele woningen binnen dat gebouw niet meer apart te worden opgenomen en afgemeld voor de aanvraag omgevingsvergunning. Er hoeft dan alleen nog een berekening te worden gemaakt op gebouwniveau. Ook de toetsing voor het voldoen van een gebouw aan BENG 1, 2 en 3 vind dan plaats op gebouwniveau. Bij de aanvraag omgevingsvergunning worden er dan ook geen voorlopige energielabels meer gegenereerd voor appartementen. Voor grondgebonden woningen wijzigt er op dit gebied niets.

Er zijn twee uitzonderingen:

  • Appartementen zonder koeling moeten nog wel individueel worden opgenomen en afgemeld, omdat voor die woningen een toetsing op TOjuli plaats moet vinden;
  • Voor oplevering dienen wel alle woningen apart te worden opgenomen en afgemeld (voor het definitieve energielabel).

Aanscherping eisen TOjuli

De TOjuli-eis wordt flink aangescherpt. Uit de praktijk komen namelijk steeds vaker signalen dat ook woningen met koeling (bijvoorbeeld vloerkoeling) in de zomer te warm worden en daarmee over de beoogde TOjuli grenswaarde heen gaan. Dit heeft vooral te maken met de steeds warmer wordende zomers en de grote hoeveelheid glas in de gevels.

Om het risico te beperken dat woningen mét koeling in de toekomst toch vaak oververhit raken is er daarom een aanscherping van TOjuli opgenomen in de nieuwe NTA8800 en opnameprotocol ISSO 82.1. Grofweg komt het erop neer dat alleen het toepassen van vloerkoeling niet meer voldoende is om te voldoen aan de TOjuli grenswaarde. Er dienen aanvullende bouwkundige maatregelen te worden getroffen óf er dient een GTO berekening te worden uitgevoerd voor alle woningen. Bij bouwkundige maatregelen moet worden gedacht aan meer overstekken/belemmeringen, zonwerend glas of beperken van de hoeveelheid glas. In het vernieuwde opnameprotocol is een beslisschema opgenomen waarmee de keuze kan worden onderbouwd.

Ons gevoel is dat er in de praktijk bijna altijd gekozen zal gaan worden voor zonwerend glas. Dat wil zeggen: glas met een g-waarde van 0,40 of lager. Maar we houden natuurlijk de vinger aan de pols bij alle ontwikkelingen waarin we zijn betrokken.

Tot slot zijn we druk bezig om een vereenvoudigde methodiek voor het toetsen van de TOjuli te analyseren. Hiermee zullen we onze opdrachtgevers al in een vroeg stadium goed kunnen adviseren over alternatieve oplossingsrichtingen. Houd onze kanalen dus in de gaten!

LET OP: deze wijzigingen gelden voor alle projecten waarvoor de aanvraag omgevingsvergunning wordt gedaan na 1 juli 2024!

Weten wat de impact van de aangescherpte TOjuli-eis is voor uw project? Lees dan dit artikel.