Closing the loop: leren van de praktijk!

Het is één van de leukste onderdelen van ons vak: met eigen ogen zien wat er jaren geleden bedacht is. Verde Vista Centrumplan in Zoeterwoude is zo’n project waar wij vanaf het allereerste begin tot en met oplevering betrokken zijn geweest. Gestart in 2020 met het ontwerptraject en het project gaat nu richting oplevering.

Nadat het ontwerptraject was afgerond, zijn wij diverse keren op de bouw geweest, onder andere voor opnames voor het energielabels, maar ook om een aantal keren bij de stort van de tunnels te kijken naar de installaties. Daarnaast hebben we diverse keren als klankbord gediend voor de uitvoerende partijen. Het is fantastisch om niet alleen ontwerpen te maken die in de tekenprogramma’s er goed uit zien, maar ook daadwerkelijk te bekijken hoe het ontwerp tot leven komt én vooral welke zaken we mee kunnen nemen in nieuwe ontwerptrajecten. De opgedane kennis wordt met de collega’s gedeeld. Closing the loop.

In project Verde Vista zijn natuurlijk veel installaties toegepast. Warmtepompen van Inventum in de woningen (samen met balans ventilatie units), samen met natuurlijk alle elektra en sanitair. Op de begane grond komt een grote supermarkt, dus ook daarvoor zijn alle voorzieningen bedacht: opstelplaats condensor, middenspanningsruimte, trafo ruimte, sprinkler en loze voorzieningen. Verder natuurlijk alle nuts invoeren voor elektra, water en data én alle installaties in de garage. Ook hebben we de energieprestatie doorgerekend voor alle woningen en commerciële ruimten, zowel voor de aanvraag omgevingsvergunning (good old EPC), als voor de oplevering (definitieve energielabels conform ISSO82.1/NTA8800).

Al met al een uitdagend project, één waar ik trots op ben. Een parel in onze groeiende collectie van projecten!