BREEAM In-Use versus BREEAM Nieuwbouw

Geschreven door Attila Houthuyse

Vandaag de dag wordt veel waarde gehecht aan zichtbaar bijdragen aan een duurzamere wereld, zowel nationaal als internationaal. Van de vele methodieken om aan te tonen dat je dan ook duurzaam bent, is BREEAM misschien wel de meest complete methodiek om dit te doen. BREEAM, kort voor Building Research Establishment Environmental Assessment Method, maakt onderdeel uit van de DGBC, een landelijk orgaan dat zich sterk maakt voor duurzaamheid in de breedste zin van het woord. Met BREEAM worden er meerdere onderwerpen van het gebouw op duurzaamheid getoetst, waardoor er een compleet beeld ontstaat over hoe duurzaam het gebouw daadwerkelijk is. Zie het als een rapportcijfer hoe “goed/slecht” u met uw gebouw omgaat. Met behulp van het behaalde resultaat of “rapportcijfer” kan per onderwerp een verbeterplan gemaakt worden. Door op deze wijze gericht te verduurzamen worden desinvesteringen voorkomen en er wordt maximaal ingespeeld op duurzaamheid. Ondertussen zijn subtypen BREEAM ‘In-Use’ (bestaande bouw) en BREEAM ‘Nieuwbouw’ erkende methodieken om een bepaalde classificatie aan te tonen van het gebouw. Naast dat een duurzame gebouwde omgeving goed is voor mens en milieu, wat heb je verder nou aan een BREEAM keurmerk? En hoe verschilt BREEAM In-Use dan van BREEAM Nieuwbouw? 

BREEAM In-Use

Bij In-Use zorgen wij samen met u voor een zo hoog mogelijke score van uw vastgoed. Na een algemene pre-assessment worden de credits afzonderlijk gedetailleerd op locatie opgenomen en vastgelegd. Vervolgens wordt de verzamelde bewijslast aangeleverd in een daarvoor bestemd portaal. Tot slot doorloopt een assessor een laatste controle, waarna uw certificaat beschikbaar is. BREEAM In-Use kent drie verschillende onderdelen/certificeringsmogelijkheden waarbij asset de meest gebruikte is. De andere zijn gebruik en beheer. 

Het proces kent soms onduidelijkheden bij opdrachtgevers over wat de nut en noodzaak is. BREEAM In-Use is echter zeer nuttig omdat het een goed beeld geeft over de exacte duurzaamheidsprestaties van uw gebouw. Zo wordt er gekeken naar negen categorieën, die allemaal individueel beoordeeld worden. Deze categorieën staan stil bij beleidszaken, technische aspecten voor zowel comfort in het gebouw als het bouwkundige gebouw zelf, de energieprestatie van het gebouw, de monitoring van verbruiken, de ligging van het gebouw en ga zo maar verder. Kortom, de categorieën zijn een sterke integrale benadering voor de classificatie van een duurzaam gebouw. Bij de hoogst haalbare classificatie “Outstanding” ontvangt u een certificaat met zes sterren, en bij een score van “Acceptable” ontvangt u één ster, wat in principe de laagste klasse is na “Unclassified”. Met behulp van deze certificering wordt inzichtelijk welke maatregelen genomen dienen te worden om de score al dan niet te verhogen. Dit helpt opdrachtgevers dus om concrete actie te kunnen ondernemen om hun vastgoed te verduurzamen. Een certificaat is maximaal drie jaar geldig en dient ieder jaar verlengt te worden.

BREEAM Nieuwbouw

Het proces van BREEAM Nieuwbouw kent een andere aanpak dan bij BREEAM In-Use. Bij nieuwgebouwd vastgoed wordt samen met de opdrachtgever bij de start van het project bepaald welk ambitieniveau er nagestreefd gaat worden. Daarna wordt er een pre-assessment uitgevoerd waarbij per credit een bepaalde puntentoekenning gedaan wordt. Deze puntentoekenning is gekoppeld aan de minimaal te behalen eisen voor die specifieke credit vanuit het eerder opgestelde ambitieniveau.

Net als voor bestaande bouw kent de Nieuwbouw certificering negen categorieën. Om deze toe te kennen dienen eerst de nodige bewijslasten  aangeleverd te worden. Voor BREEAM Nieuwbouw kan eerst een ontwerpcertificaat behaald worden, waarna er vanaf de uitvoering tot en met de oplevering van een project aangetoond moet worden dat hieraan voldaan wordt door een “zelfde” proces in de uitvoering te volgen. Op basis hiervan wordt uiteindelijk het certificaat toegekend met een classificatie onder één van de negen categorieën.  

BREEAM certificatie halen voor uw vastgoed? Wij kunnen u helpen!

Binnen Drietech & Verhoef zijn vier BREEAM-experts actief. Onze experts zijn betrokken bij uw project vanaf ontwerpfase (VO/DO) tot en met de uitvoeringsfase en de ingebruikname van het vastgoed. Tot op heden hebben we als organisatie verschillende opdrachtgevers bij BREEAM ondersteund, en het traject in verscheidene rollen meermaals doorlopen. Zodoende hebben wij dus de ervaring in huis om het gehele proces voor u te verzorgen.

De kosten? Dat verschilt natuurlijk per project. Waar u wel rekening mee moet houden is dat een van onze experts het basisonderzoek (lees: het meeste werk) doet. Bij In-Use is dit minder intensief dan bij Nieuwbouw. Daarnaast zullen derden ingeschakeld moeten worden (met name bij Nieuwbouw) om specialistisch onderzoek te doen, waaronder een ecoloog. Tot slot worden er nog kosten gemaakt voor het aanmelden van het project bij en een controle door de DGBC.

Wat het oplevert? Bij BREEAM In-Use levert het voornamelijk inzicht op over wat er nog te winnen valt, waarbij BREEAM Nieuwbouw weer aantrekkelijk is om een gedeelte gesubsidieerd te krijgen. De hoogte van de subsidie hangt o.a. sterk af van de classificatie die behaald wordt. Meer lezen over de beoordelingsmethode en voordelen van BREEAM? Lees dan dit blog! 

Wij kijken ernaar uit om met u samen te werken aan een duurzamere toekomst door het creëren van inzicht op gebied van duurzaamheid van uw vastgoed! 

Neem direct contact op met onze BREEAM experts:

* Invoerveld is verplicht