BREEAM-NL

Geschreven door Richard van Wingerden

De gebouwde omgeving staat voor een enorme uitdaging: het energiegebruik met twee derde verlagen voor 2040 (DGBC, 2023). Dit doel is gesteld om de CO2-emissies terug te dringen en samen te werken aan een duurzame toekomst.  

Dit is de ambitie van het Deltaplan Duurzame Renovatie met Paris Proof (DGBC, 2023). De basis van Paris Proof ligt in het Klimaatakkoord van Parijs. Hierin staat het doel omschreven dat de Europese Unie in 2050 klimaatneutraal wil zijn. Dit houdt in netto geen uitstoot meer van broeikasgassen (Rijksoverheid, 2023). Om de hierboven beschreven doelen te behalen is er berekend wat het energiegebruik per vierkante meter gebruikersoppervlakte per jaar mag zijn in verschillende situaties/functies. Bijvoorbeeld een bestaand kantoorgebouw, deze mag straks nog maar 70 kWh/m² gebruikersoppervlakte per jaar verbruiken (DGBC, 2023). 

Er is niet één specifiek pad om dit doel te bereiken. Het zal een combinatie van verschillende wegen naar hetzelfde doel zijn. Er zijn diverse methodieken welke helpen bij de verduurzaming binnen de gebouwde omgeving. Tussen deze methodieken zitten flinke verschillen, sommige richten/ focussen zich enkel op het energiegebruik, andere op het welzijn van de gebruikers of op het gehele gebouw en haar omgeving. Om helderheid te scheppen in de verschillende methodieken willen wij met blogs informatie delen hierover, ditmaal uitgelicht: BREEAM-NL. 

Afbeelding: BREEAM-NL ten opzichte van de UN Sustainable Development Goals

Wat is BREEAM-NL?

BREEAM-NL staat voor Building Research Establishment Environmental Assessment Method for the Netherlands. Het is een beoordelingsmethode en keurmerk voor de duurzaamheid van gebouwen in Nederland. De methode is gebaseerd op de Britse BREEAM, de Nederlandse variant is aangepast aan de Nederlandse bouw- en duurzaamheidscontext. Afhankelijk van het behaalde aantal punten krijgt een gebouw een bepaald certificaatniveau, variërend van 'Pass' tot 'Outstanding'. Het doel van BREEAM-NL is om gebouwen te beoordelen op de duurzaamheid en milieuprestaties gedurende de hele levenscyclus, van ontwerp, naar bouw, naar gebruik en ten slotte naar einde levensduur (sloop/hergebruik).

De onderlegger

BREEAM-NL kent verschillende richtlijnen: gebied, nieuwbouw en renovatie en In-Use (bestaande bouw) met elk de focus op hun eigen onderdeel. De beoordeling is gebaseerd op verschillende duurzaamheidscriteria, waaronder energie-efficiëntie, waterverbruik, materialen, afvalbeheer, ecologie, gezondheid en welzijn van gebruikers, transport en innovatie. Hoe meer van de omschreven credits worden behaald, hoe hoger de score en BREEAM-NL waardering.

Het achterliggende idee van BREEAM-NL is om projectontwikkelaars, architecten, bouwbedrijven en andere betrokkenen te stimuleren om duurzame ontwerp- en bouwbeslissingen te nemen. Door de integrale opbouw is BREEAM-NL een ideale onderlegger om duurzaamheidsambities te ankeren binnen uw organisatie. Op deze manier kunnen we samen bijdragen aan een groenere en duurzamere gebouwde omgeving.

De voordelen

Aan het behalen van een BREEAM-NL certificaat zitten meer voordelen dan enkel het hebben van een duurzaam gebouw. Zo is uit onderzoek van BREEAM-NL en Dynamis gebleken dat de huurprijs van een BREEAM-NL gecertificeerd pand gemiddeld tussen de 8-12% hoger ligt dan een het wijkgemiddelde (Bruinekreeft, 2023). Daarnaast zijn er ook verschillende subsidies te verkrijgen bij het behalen van het BREEAM-NL certificaat. Bijvoorbeeld via de Milieu-Investeringsaftrek (MIA), wanneer een gebouw tenminste 4 sterren (Excellent) behaald, bedraagt de investeringsaftrek 36 procent van de subsidiabele investeringskosten (Dutch Green Building Council, Hezelburcht Subsidieadvies, Van Draeckeburgh Subsidies en Financieringen, 2022).

Meer weten over, of benieuwd naar wat BREEAM-NL voor u kan betekenen? Neem contact met ons op via het contactformulier, dan gaan onze BREEAM-NL experts kijken wat we voor u kunnen doen.