In de wereld van duurzaam bouwen speelt de MilieuPrestatie Gebouwen (MPG) een centrale rol. Deze maatstaf biedt een gestructureerde benadering om de milieu-impact van een gebouw te beoordelen en te verbeteren. Vanaf 2025 staan er enkele aanscherpingen gepland voor de MPG-eis. Een van de meest opvallende veranderingen is dat de MPG-eis voor woningen zal worden aangescherpt van 0,8 naar 0,5, en voor kantoren van 1,0 naar 0,85. Deze aanscherpingen onderstrepen de groeiende noodzaak van MPG in het streven naar een duurzamere toekomst binnen de bouwsector. Maar wat voor invloed heeft de MPG precies op duurzaam bouwen?

Drijfveer voor circulariteit

Nederland heeft ambitieuze doelen gesteld voor de eigen bouwsector. Het streven naar een volledig circulaire bouweconomie tegen 2050 vereist een radicale verschuiving in onze manier van ontwerpen en bouwen. Met een tussenliggende mijlpaal van 50% circulariteit tegen 2030 is het duidelijk dat er een dringende behoefte is aan innovatieve benaderingen. Door gebruik te maken van een MPG-berekening is het mogelijk om de circulariteit van een gebouw in te schatten. Het biedt ook een meetbare manier om de vordering te volgen richting de gestelde doelen voor 2030 en 2050.

Een MPG-berekening zorgt voor een stap in de richting van een efficiënter grondstofgebruik in de bouw. Door het integreren van de MPG in het ontwerpproces worden bouwers en ontwerpers aangemoedigd om kritisch na te denken over het materiaalgebruik en de impact ervan op de levensduur van het bouwwerk. De bewustwording hiervan kan weer leiden tot betere keuzes voor materiaalgebruik die minder belastend zijn voor het milieu, en een verbeterde milieuprestatie van het gebouw als geheel. Bijvoorbeeld, door te kiezen voor recyclebare materialen, kunnen bouwers de impact van het gebouw op het milieu verminderen, zelfs nadat het bouwwerk is voltooid.

Een complexe transitie

De bouwsector richt zich steeds meer op het verminderen van zijn ecologische voetafdruk. Zodoende wordt de rol van de MPG alleen maar belangrijker. De aanscherpingen van de MPG laten zien dat er een groeiende druk is om duurzaamheid te bevorderen en de milieu-impact van gebouwen te verminderen. Echter, de recente aankondiging op 3 april van minister Hugo de Jonge om de invoering van de aangepaste MPG met zes maanden uit te stellen, wijst op de complexiteit van deze transitie. Tijdens een online internetconsulatie kwamen verschillende kritiekpunten naar voren, met name over de manier waarop de aanscherping van de MPG vorm heeft gekregen. Deze punten hebben ook bij ons vragen opgeroepen over de duidelijkheid en uitvoerbaarheid van de nieuwe maatregelen. Drietech & Verhoef staat volledig achter de aanscherping van de MPG, alhoewel wij van mening zijn dat dit op een correcte en behapbare manier moet gaan. Een gelijktijdige invoering van meer indicatoren én een aanscherping ervan blijkt nu dus te hoog gegrepen voor de sector. Deze uitstelling zorgt er voor dat de sector zich beter kan ordenen en voorbereiden, zodat iedereen straks ook daadwerkelijk goede en correcte berekeningen kan maken. Om onszelf hier ook op voor te bereiden, is Drietech & Verhoef onlangs al begonnen met het maken van MPG-berekeningen. In dit artikel lees je daar meer over.

Kortom, ongeacht alle onduidelijkheden is de MPG een drijvende kracht achter milieubewuste ontwerpbeslissingen in de bouwsector. Door na te denken over materiaalgebruik en de impact ervan op de levensduur van bouwwerken, kunnen bouwers en ontwerpers een essentiële rol spelen in de transitie naar een volledig circulaire bouweconomie. In de toekomst zullen er mogelijk nieuwe manieren worden ontdekt om de milieuprestaties van gebouwen te verbeteren, dankzij de voortdurende ontwikkelingen rondom duurzame technologieën in de bouwsector. Met de MPG als leidraad bevinden we ons op een juiste weg naar een duurzamere toekomst voor de bouwsector.

Heeft u een MPG-berekeningen  nodig voor uw project? Neem vrijblijvend contact op met onze adviseurs!

Geschreven door Meike Houweling