Een nieuwe integrale aanpak voor verduurzaming.

Niet alleen energiegebruik is belangrijk in de verduurzaming van de bouw. Ook het materiaalgebruik is erg belangrijk. De beoordeling van de milieubelasting van nieuwbouw is namelijk te verdelen in twee onderdelen: energieprestaties (BENG) en toegepaste bouwmaterialen (MPG). De MPG-grenswaarde, die momenteel 0,8 voor woningbouw en 1,0 voor utiliteitsbouw is, zal in 2025 aangescherpt worden naar 0,5 voor nieuwe woningen en 0,85 voor nieuwe kantoren (DGBC, 2023). Ook voor andere nieuwe utiliteitsbouw zal de grenswaarde veranderen in 2025. Het is echter nog niet bekend wat dit zal worden.  

Waar in onze ervaring 0,8 voor veel gebouwen makkelijk te behalen is, vormt het standnummer 0,5 een veel ambitieuzer doel. Er wordt dus veel verwacht van bouwers op gebied van materiaal en materieel gebruik, méér dan alleen betere materialen gebruiken. Bij Drietech & Verhoef zien we de aanscherping van de MPG-eis als een belangrijke kans om onze integrale aanpak van verduurzaming te verbeteren. Maar wat verandert er dan precies in ons proces? Mark Ooms, adviseur Duurzaamheid EP-W/D bij Drietech & Verhoef legt het uit:  

“Op dit moment merken we bij energieprestatieberekeningen dat de BENG resultaten de MPG-resultaten vaak tegenspreken. Door echter beiden aan te bieden, proberen wij in ons advies toch voor meer samenhang tussen de twee te zorgen,” vertelt Mark. Ter voorbereiding van de nieuwe eis zal Drietech & Verhoef daarom de komende tijd investeren in opleidingen en nieuwe software van GPR voor het maken van berekeningen: “Per Q2 2024 beginnen we met het zelf opstellen van MPG-berekeningen. Gebouwen die dan nog aan de oude grenswaarde mogen voldoen, voldoen dan uiteraard ook bij ons. Het is dan aan ons team om per Q2 ook proactief te gaan kijken hoe gebouwen aan de nieuwe eis per 2025 moeten voldoen,” gaat Mark verder. 

Daphne Ouwehand, adviseur Duurzaamheid bij Drietech & Verhoef, is net als Mark bezig met een opleiding voor het maken van MPG-berekeningen: “Door zowel BENG als MPG-berekeningen zelf op te stellen, zorgen we voor een versnelling in het proces. Op die manier hoeven berekeningen niet continue terug naar een externe partij om de berekening te laten kloppen,” legt Daphne uit. “Door dit samen te brengen kunnen we de verschillende onderdelen dus beter meenemen in een integraal duurzaamheidsadvies,” sluit ze af.  

Meer weten over hoe we jouw project kunnen ondersteunen op gebied van duurzaamheid?

Neem contact op met onze experts Mark Ooms en Daphne Ouwehand.  

* Invoerveld is verplicht