Is duurzaamheid alleen voor welgestelden?

Geschreven door Hannah Martell Cid

Met de aankomende verkiezingen heb je vast al wel wat meegekregen over de thema’s duurzaamheid, woningbouw en bestaanszekerheid. En ja, die hebben alles met elkaar te maken.  

Hallo, mijn naam is Hannah. Drie maanden geleden ben ik begonnen aan mijn stage bij Drietech & Verhoef Ingenieursbureau. In deze maanden heb ik gemerkt dat duurzaamheid zowel voor het ingenieursbureau als voor het persoonlijke leven van de medewerkers zeer belangrijk is. En dat is terecht! Het welzijn van de natuur en de mensheid is een onderwerp dat ook hier constant ter sprake komt, en daarmee de vraag hoe we dit kunnen verbeteren. Gelukkig zijn er veel manieren om dit te realiseren. De vraag is nu: is duurzaamheid wel betaalbaar voor iedereen? Of is het alleen voor welgestelden? 

Achtergrond

Dat ik mij dit afvraag, komt mede door mijn achtergrond. Ik kom namelijk uit Mexico, een land waar ten minste 38,4% van de bevolking leeft in ontoereikende huisvesting; dat wil zeggen, in overbevolkte omstandigheden, met materialen die niet duurzaam zijn of zonder goede watervoorziening en sanitaire voorzieningen (Onu Habitat, 2019). In Nederland is de woonsituatie gelukkig anders. Toch is ook hier verduurzaming van de gebouwde omgeving dringend noodzakelijk om de negatieve effecten van klimaatverandering te verminderen. Een grote en dure opgave, die vragen over betaalbaarheid met zich meebrengt voor burgers en bedrijven met kleinere portefeuilles. 

Betaalbaarheid voor iedereen

De overheid streeft naar verduurzaming in heel Nederland. Zo zijn er bijvoorbeeld initiatieven zoals het Warmtefonds: leningen en hypotheken met aantrekkelijke voorwaarden om energiebesparingen te financieren. Dit fonds is bedoeld voor mensen die niet of beperkt kunnen lenen, zodat zij toch geld kunnen krijgen om hun woning te verduurzamen zonder dat ze te veel betalen of met een restschuld blijven zitten. Daarnaast kunnen mensen met lage inkomens lenen tegen een 0%-rentetarief. Ook stimuleert de overheid de ontwikkeling van duurzame bouwmethoden en -technieken via subsidies, en moedigt zij een betere samenwerking binnen de sector aan (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2022). 

Een steentje bijdragen

Drietech & Verhoef is ambassadeur voor de toepassing van duurzame installaties in nieuw- en bestaande bouw. Zo proberen wij proactief bij te dragen aan de verduurzaming van vastgoed. Dit doen we onder andere door kennisexpert te zijn op gebied van de BREEAM-certificatiemethode. De BREEAM-NL certificering geeft inzicht in de werkelijke duurzaamheidsprestatie van een project, en biedt bovendien verschillende subsidieregelingen en financiële voordelen waar je aanspraak op kunt maken. (Zie ook dit eerder geplaatste artikel van mijn collega).  

Duurzame bouw moet voor iedereen in Nederland mogelijk zijn. Zo kunnen we allemaal ons steentje bijdragen aan het verbeteren van het welzijn van de aarde en de mensheid. Dankzij methoden zoals BREEAM-NL, ingenieursbureaus zoals Drietech & Verhoef, de overheid en iedereen die hiervoor belangstelling heeft, kan Nederland duurzamer worden. Niet alleen de leefomgeving van de welgestelde mens, maar die van iedereen. Zo bouwen we samen aan een duurzame toekomst. 

Wil je ook meedoen aan verduurzaming? Neem contact met ons op via ons contactformulier voor informatie over de mogelijkheden voor jouw project!