ENERGIE & DUURZAAMHEID

Energie en duurzaamheid spelen een steeds grotere rol in de samenleving. Met z’n allen moeten we minder (fossiele) energie gaan gebruiken. Daarom bestaat een belangrijk deel van ons wek in de voorlopige en definitieve ontwerpfasen uit energieberekeningen (o.a. BENG).

Drietech & Verhoef wil vooruitstrevend zijn in materiaalgebruik. Onze dienstverlening richt zich met name op energievraagstukken:

  • Het berekenen van de energieprestatie van gebouwen (o.a. middels BENG) en het uitvoeren van variantenstudies om te voldoen aan de eisen.
  • Het analyseren van energiebehoefte en -verbruik voor bestaande gebouwen en het aandragen van doelgerichte verbetervoorstellen (korte- en lange termijn).

Wij hebben twee opgeleide BREEAM-experts in dienst. Samen met u als opdrachtgever stemmen wij een ambitieniveau (aantal sterren) af. Hierdoor is het mogelijk om een verbruiksniveau te bereiken waarbij u subsidies kunt aanvragen. Drietech & Verhoef begeleidt u in het hele proces, wat inhoudt dat wij ons bezighouden met:

  • Het opnemen van installatietechnische uitgangspunten in overeenstemming met de BRL-BREAAM in het installatieontwerp
  • Het opstellen van bewijslast, berekeningen, rapporten en alle andere zaken die nodig zijn voor het behalen van het overeengekomen ambitieniveau.
  • Het afstemmen van de te behalen credits  met de aannemers en hen daarin sturen. Hierdoor halen we samen met u de beste resultaten!

Vanuit Drietech & Verhoef leveren wij diensten met verschillende specialismen. Staat hier net niet tussen wat u zoekt?
Neem dan contact met ons op. De kans is groot dat wij u toch van dienst kunnen zijn!