BEHEER & ONDERHOUD

Binnen beheer en onderhoud voeren wij uiteenlopende diensten voor u uit. Goed beheer en onderhoud geeft inzicht in de kwaliteit van uw vastgoed. Met behulp van Drietech & Verhoef maakt u de juiste keuzes op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Bij het maken van de juiste keuze kijken we altijd naar zowel het technische als het financiële vlak en houden we rekening met gevolgen op korte- en lange termijn.

De beheer- en onderhoudsafdeling van Drietech & Verhoef staat voor u klaar met de volgende diensten:

  • Beoordelen van de status van de bestaande technische installaties (nulmeting).
  • Technisch aankoop-/huur-/huisvestingsadvies (vendor en technische due diligence).
  • Onderzoek verduurzaming en innovatie op basis van een energiescan.
  • Opstellen van meerjarige onderhouds- en begrotingsplanningen (MJOP/B).
  • Second opinion op bestaande MJOP’s.
  • Opstellen van EML-rapportages.
  • Controleren, beoordelen en beheren van onderhoudscontracten.
  • Begeleiding van (groot) onderhoud en moderniseringsprojecten.
  • Controle en herinspectie van verricht onderhoud.

Vanuit Drietech & Verhoef leveren wij diensten met verschillende specialismen. Staat hier net niet tussen wat u zoekt?
Neem dan contact met ons op. De kans is groot dat Drietech & Verhoef u toch van dienst kan zijn!